ข้อนี้ถ้าเทียบกับข้ออื่นๆ ก็ถือว่าง่าย แถมยังทำได้เร็ว (คิดในใจ) ได้อีก

ก.     อ่าน + วิเคราะห์ 

 

ข้อนี้เป็นเรื่องสถิติ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ดูจากค่าเฉลี่ยอายุเปลี่ยนเป็น

โจทย์ถามว่าวิศวกรคนที่ลาออกแล้วทำให้ค่าเฉลี่ยอายุวิศวกรโรงงานนี้เปลี่ยนเป็น 30 ปี มีอายุเท่าไร 

โจทย์กำหนด

  • อายุเฉลี่ยของวิศวกร 6 คน เป็น 32 ปี
  • อายุเฉลี่ยของวิศวกร 5 คนที่เหลือเป็น 30 ปี

ข.     การคำนวณ

ทบทวนกันนิดนึงนะครับ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ

ผลรวมของข้อมูลทุกค่าที่สนใจหารด้วยจำนวนข้อมูลที่นำมาคำนวณ” หรือเขียนเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ได้ว่า

 

ดังนั้นวิศวกรคนที่ลาออกไปมีอายุ 42 ปี 

hits

edit @ 4 Mar 2011 09:56:00 by QuiX

Comment

Comment:

Tweet

?? PAT3 ??????????? 53 ???????(22) | When science is fun ...

#8 By lose weight capsule (124.231.209.111) on 2013-09-27 20:34

?? PAT3 ??????????? 53 ???????(22) | When science is fun ...

#7 By lose weight (124.231.209.111) on 2013-09-26 23:37

qdmbkrlrxp http://www.g2fz0904z5n45dc8to79r2jkp3db921is.org/
uqdmbkrlrxp
<a href="http://www.g2fz0904z5n45dc8to79r2jkp3db921is.org/">aqdmbkrlrxp</a>

#6 By qdmbkrlrxp (183.62.57.127) on 2013-09-10 15:02

?? PAT3 ??????????? 53 ???????(22) | When science is fun ...
weight loss http://www.thorning.com/foods/news-49.html

#5 By weight loss (222.242.72.188) on 2013-09-10 14:58

?? PAT3 ??????????? 53 ???????(22) | When science is fun ...
bee pollen weight loss http://www.afgnetwork.com/news/article-36.html

#4 By bee pollen weight loss (222.242.72.188) on 2013-09-10 14:58

In my house when I get bored, after that I only ON my PC and open YouTube website to watch the YouTube video lessons. slim pills http://www.fruzeo.com/user/superslimgh67/blogs

#3 By slim pills (103.7.57.18|58.46.22.56) on 2013-04-26 12:31

In support of my learn purposes, I at all times used to get the video lectures from YouTube, for the reason that it is trouble-free to fan-out from there. meizitang botanical slimming http://newmeizitang.nation2.com/

#2 By meizitang botanical slimming (103.7.57.18|58.46.22.56) on 2013-04-26 12:31

** I'm and always have been pretty active. Decided to kick it up by committing to 30 mins of heavy cardio 3x weekly. I'm just actually interested to see if anyone has taken more than one per day. <a href="http://www.mztsoftgels.com/original-lida-daidaihua-p-6.html" title="dai dai hua">dai dai hua</a>

#1 By dai dai hua (103.7.57.18|220.170.251.9) on 2013-03-23 05:45