ข้อสอบลักษณะนี้ไปลองหาข้อสอบ GRE (Graduate Record Examination – ข้อสอบที่ใช้สมัครเรียนต่อปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์) มาทำ มีโจทย์แนวนี้เยอะเลยครับ สนุกด้วย (ถ้าทำได้ ^_^)

ก.     อ่าน + วิเคราะห์ 

ใน GRE โจทย์ลักษณะนี้อยู่ในส่วนที่เรียกว่า Analytical Reasoning น่ะครับ

โจทย์ถามว่าข้อใดเป็นจริงระหว่าง 

1.    ผู้จัดการบริษัทเป็นผู้ชาย 

2.    บริษัทมีวิศวกรผู้ชาย 3 คน 

3.    วิศวกรทั้งหมดเป็นผู้ชาย 

4.    ประชาสัมพันธ์เป็นผู้ชาย 

5.    พนักงานที่มีเพศชายมีจำนวนเท่ากับพนักงานที่มีเพศหญิง

โจทย์กำหนด

 • A มีเพศเดียวกันกับ E และ F
 • C มีเพศเดียวกันกับ D และ G
 • B มีเพศตรงข้ามกับ D และ H
 • F มีเพศตรงข้ามกับ G
 • C เป็นผู้จัดการ
 • A, B, E, F, G เป็นวิศวกร
 • D เป็นประชาสัมพันธ์ และ H เป็นแม่บ้าน

ข.     การแก้ปัญหา

ค่อยๆ เขียนแผนภาพโดยไล่จากข้อมูลทีละข้อนะครับ สีตัวอักษรบอกเพศ และสีวงกลมบอกตำแหน่ง เริ่มต้นเหมือนกันหมดคือ

 

จากข้อมูลแรก “A มีเพศเดียวกันกับ E และ F” ทำให้ (A E และ F อยู่ด้วยกัน)

 

ต่อมาจากข้อมูล “C มีเพศเดียวกันกับ D และ G” (เหลือ B และ H ที่ยังไม่มีสังกัด)

 

B มีเพศตรงข้ามกับ D และ H (D กับ H เพศเดียวกัน ส่วน B ทราบว่าไม่ใช่สีส้ม แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเหลืองกับส้มเป็นคนละเพศ)

 

F มีเพศตรงข้ามกับ G (ปริศนากระจ่างแล้ว! เหลืองกับส้มเป็นคนละเพศ B เป็นสีเหลือง)

 

ข้อมูลตำแหน่ง 3 ข้อ คือ C เป็นผู้จัดการ; A, B, E, F, G เป็นวิศวกร; D เป็นประชาสัมพันธ์ และ H เป็นแม่บ้าน ทำให้ภาพล่าสุดเป็นดังนี้

 

จาก H เป็นแม่บ้าน แม่บ้านควรต้องเป็นผู้หญิง ดังนั้นสีส้มเป็นผู้หญิง สีเหลืองเป็นผู้ชาย

มาพิจารณาคำถามทีละข้อกัน

 1. ผู้จัดการบริษัทเป็นผู้ชาย -> ผิด เป็นผู้หญิง
 2. บริษัทมีวิศวกรผู้ชาย 3 คน -> ผิด มี 4 คน (A B E F)
 3. วิศวกรทั้งหมดเป็นผู้ชาย -> ผิด G เป็นผู้หญิง
 4. ประชาสัมพันธ์เป็นผู้ชาย -> ผิด เป็นผู้หญิง
 5. พนักงานที่มีเพศชายมีจำนวนเท่ากับพนักงานที่มีเพศหญิง -> ถูกต้อง มีเพศละ 4 คน

ดังนั้นข้อ 5 พนักงานที่มีเพศชายมีจำนวนเท่ากับพนักงานที่มีเพศหญิงเป็นจริง

edit @ 3 Mar 2011 08:54:57 by QuiX

Comment

Comment:

Tweet