จะว่าไปแล้ว ข้อนี้ให้เด็กมัธยมต้นก็น่าจะพอทำได้เลยนะ ^_^

ก.     อ่าน + วิเคราะห์ 

 

ข้อนี้เป็นเรื่องปริมาตร เพราะโจทย์ให้นำแท่งเหล็กตันไปแทนที่น้ำ

โจทย์ถามว่าเมื่อนำแท่งเหล็กตันไปใส่ในภาชนะแล้วระดับน้ำจะสูงจากเดิมเท่าไร 

โจทย์กำหนด

  • มิติของแท่งเหล็กตันดังรูป (a)
  • ภาชนะทรงกระบอก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร
  • ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในถังไม่ได้ใช้ในข้อนี้

ข.     การคำนวณ

โจทย์ข้อนี้ดูยาก แต่จริงๆ แล้วไม่ยาก เพราะสิ่งที่ถามคือแท่งเหล็กแทนที่น้ำแล้วทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นเท่าไร

“โดยระดับน้ำที่สูงขึ้น คำนวณได้จาก ปริมาตรน้ำที่ถูกแทนที่ = ปริมาตรแท่งเหล็ก” 

ดังแผนภาพข้างล่าง

 

หลักการคำนวณปริมาตรของทรงกระบอกคือพื้นที่หน้าตัด 1 ตารางหน่วย สูง 1 หน่วย (ขึ้นตรงๆ) จะมีปริมาตร 1 ลูกบาศก์หน่วย แต่ถ้าสอบเข้าหากันแบบกรวย/พีรามิด ก็จะมีปริมาตรแค่ 1/3 ของกระบอก

            การคำนวณปริมาตรแท่งเหล็กตันคือ

          คำนวณระดับน้ำที่สูงขึ้นจากการนำปริมาตรที่ถูกแทนที่ หารด้วย พื้นที่หน้าตัดของถัง

          ความสูงระดับน้ำเมื่อนำแท่งเหล็กตัดไปใส่ในภาชนะจะเป็น 

ดังนั้นระดับน้ำจะสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 2.83 เซนติเมตรเมื่อนำแท่งเหล็กตันไปใส่ในภาชนะ

 

edit @ 2 Mar 2011 22:40:42 by QuiX

Comment

Comment:

Tweet